▶ เกี่ยวกับเรา
• เราเป็นเอเจนท์ทัวร์ที่มีใบอนุญาต 11/08732 ที่ออกให้จากกรมท่องเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

• ออกแบบทริปให้ใหม่ โดยไกด์ที่มีประสบการณ์มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น และเคยทำทัวร์ให้เอเจนท์ทัวร์ที่โตเกียว จึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นและเข้าใจนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ

• ไม่ต้องออกค่าไฟลท์และที่พักให้ไกด์กับรถจากไทย เพราะเค้าอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว ยกเว้นกรณีค้างคืนนอกเมือง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก

• ไกด์ และล่ามของเราเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น(มี Residence Card ถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น บางคนพูดได้ถึง 3 ภาษา เป็นได้ทั้งไกด์และล่าม มีประสบการณ์พาเที่ยว ไกด์ทุกคนจะมี Service mind เป็นกันเองและอบอุ่น

• รถส่วนตัวที่ให้บริการมี 3 ชนิด คือ Toyota Alphard(ไม่เกิน 5 ท่าน), รถตู้ Toyota Hiace(ไม่เกิน 9 ท่าน) และรถไมโครบัส(10 ท่านขึ้นไป) คนขับคนไทยและญี่ปุ่นให้บริการอย่างสุภาพและเป็นกันเอง

• ค่ารถจะรวมค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ที่จอดรถ ค่าอาหาร และที่พักคนขับแล้ว

• สามารถเลือกออกแบบทริปได้ด้วยตัวเอง หรือให้เราออกแบบให้ตามที่ท่านรีเควส ทัวร์จะไม่ฟิคเวลา เราดูแลให้ทั้งทริป และสามารถปรึกษาได้ตลอดทริป

  ใบอนุญาต เลขที่ 11/08732
     
เว็บสำเร็จรูป
×